HOPE Business Support


Intr-o economie de tranzitie, care tinde sa devina “economie de piata”, intr-o perioada in care se fac eforturi colective pt. integrarea europeana, societatile comercile, cat si persoanele fizice au nevoie de “BUSINESS-SUPORT”

       “HOPE BUSINES-SUPORT”- este o asociatie cu personalitate juridica, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ,  infiintata in anul 2005, conform Certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial.

             Scopul principal al asociaţiei constă in sustinerea, promovarea  diverselor categorii de persoane fizice, inclusiv a celor minoritare şi/sau defavorizate, în vederea integrării pe piaţa muncii, formării, respectiv reconversiei profesionale; educarea acestora în vederea îmbunătăţirii competenţelor, calificărilor profesionale precum şi acordarea de consultanţă managerială şi antreprenorială diverselor persoane juridice (ONG-uri, societăţi comerciale) asigurându-le un „business-suport”, inclusiv în domeniul pregătirii antreprenoriale a managerilor respectivelor persoane juridice.

Asociatia isi fixeaza ca scopuri secundare si:

 • Sprijinirea diferitelor categorii de persoane fizice (copii , batrani, persoane  alte categorii de persoane fizice defavorizate) prin acordarea unor ajutoare materiale, burse de studiu, prestarea unor servicii etc.;
 •  Sprijinirea persoanelor juridice – asociatiilor familiale si societatilor comerciale (in special a microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii) in vederea cresterii rentabilitatii economice, a mentinerii lor intr-un mediu concurential, al economiei de piata prin inlesnirea accesului acestora la o serie de servicii ca: informare, consultanta, intocmire de proiecte, documentatii, studii, evaluari, audit, expertize, organizarea unor cursuri de pregatire si perfectionare.Acest suport va fi acordat in domenii cum ar fi: protectia mediului, industria chimica (inclusiv lubrifianti), consultanta financiar-contabila, juridic, cultura, informatica (hardware si software), resurse umane, management, marketing etc , prin colaborarea asociatiei cu societati comerciale care presteaza servicii in domeniile mai sus enumerate si chiar prin participarea asociatiei-in calitate  de asociat in astfel de societati comerciale locale;
 • Obiectivele asociaţiei sunt: Organizarea de cursuri, traininguri de formare profesională, pentru categoriile de persoane menţionate, ;
 • Asociatia desfasoara sesiuni de cursuri autorizate CNFPA pentru curs de specializare Formator , cursul de Manager de Proiect.;
 •  Sprijinirea tuturor categoriilor de persoane se va face  din punct de vedere juridic, financiar, tehnic, psihologic si socio-profesional, atât in perioada activa, cat si după încetarea activităţii;
 • Publicarea de articole în revistele de specialitate, conţinând informaţii şi noutăţi în domeniu pe plan naţional şi internaţional;
 • Acţiuni de atragere a populaţiei in practicarea activităţilor antreprenoriale si de voluntariat; promovarea de programe de dezvoltare a activităţilor  şi a bazelor materiale necesare pe plan local si naţional;
 • Elaborarea de programe care să sprijine participarea comunităţile locale la conservarea si dezvoltarea patrimoniului şi afacerii proprii; Realizarea de contacte cu cluburi, asociaţii sau societăţi similare de peste hotare în scopul facilitării cunoaşterii potenţialului tarii noastre in acest domeniu;
 •  Am desfasurat proiecte in parteneriat cu alte entitati juridice, cum ar fi : patronate, asociatia umanitara Concordia, Fundaţia Romana de Neurologie si Epileptologie –RONEP, Zonta Club Bucuresti si Ploiesti member ale asociatiei Zonta international, societati comerciale care activeaza in diverse domenii de activitate. Crearea şi exploatarea unei baze proprii de informaţii, de editare şi circulaţie de materiale informative;
 • Promovarea şi protejarea intereselor membrilor asociaţiei, respectarea personalităţii şi individualităţii, precum şi a libertăţii de decizie a acestora;
 • Promovarea unor programe care să pună în valoare, să aducă la cunoştinţa oamenilor cât şi a unor organisme interesate, necesitatea şi beneficiile dezvoltării acestor activităţi şi a bazelor materiale, potentialul şi rezultatele  diverselor categorii de persoane, prin organizarea unor cursuri, seminarii,  mese rotunde, conferinţe, târguri de profil; editarea de pliante, broşuri, reviste, cărţi etc., difuzarea unor documentare;
 • Consultanţă management, marketing  pentru persoane fizice şi juridice; Cooperarea cu terţe organisme de profil, persoane fizice si juridice, din ţară şi străinătate cu autorităţile locale si centrale; Alte activităţi adiacente celor menţionate mai sus;
 • Elaborarea de proiecte cu finanţare internă şi externă;
 • Sprijinirea, promovarea, instruirea persoanelor în vederea integrării pe piaţa muncii, reconversiei profesionale; educarea acestora în vederea îmbunătăţirii competenţelor, calificărilor profesionale;
 • Elaborarea de programe pentru susţinerea activităţii antreprenoriale la nivelul persoanelor fizice şi juridice;In stransa legatura cu scopul si obiectivele propuse, asociatia va putea desfasura in vederea realizarii acestora  urmatoarele:
 • 8059 Alte forme de invatamant nca
 • 7022 Activitati de consultanta pt. afaceri si management;
 • 5811 Activitati de editare a cartilor in domeniul formarii profesionale, managementului;
 • 5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare;
 • 5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor de profil5819 Alte activitati de editare;
 • 7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
 • 7312 Servicii de reprezentare media;
 • 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
 • 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
 • 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat ;
 • 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor  in domeniul formarii profesionale;
 • 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a;
 • 8560 Activitati de servicii suport pentru învatamant;
 • 9499 Activitati ale altor organizatii n.c.a.
Această intrare a fost publicată pe 29/03/2011. Un comentariu